נגישות אתר אינטרנט


תקנון השתתפות בסיור

במכירה לקבוצה פתוחה

מחיר מכירה למבוגר   250 ש"ח כולל מע"מ

מחיר כרטיס ילד 6-12 190 ש"ח כולל מע"מ 

ילד שלישי במשפחה ללא עלות 

זאטוטים ללא עלות עד גיל 5. 

מדיניות ביטולים עד 48 שעות לפני הסיור, ללא עלות.

לאחר מכן לא ניתן לבטל. 

הסיור מתקיים בכל מזג אוויר. במקרה של מזג אוויר קיצוני ההחלטה לגבי שינוי מועד הסיור תקבע בין טיול וטעמים ללקוח. 

במידה של הוראת בידוד או קורונה, ניתן לדחות אל מול אישור רפואי מתאים 

כגון הוראת בידוד או הידבקות ( SMS).

במכירה ל B2B 

מחיר כרטיס יהיה 240 ש"ח לא כולל מע"מ.

מינמום הזמנה לסיורי B2B   יהיה 1700 ש"ח + מע"מ כל משתתף נוסף מעבר לעשרה הראשונים במחיר 240 ש"ח נוספים לא כולל. 

מדיניות ביטולים 

ההזמנה מותנית בתשלום של 50% מראש 

ביטול עד שבועיים לפני הסיור, ללא עלות.לאחר מכן המקדמה לא תוחזר.

הסיור מתקיים בכל מזג אוויר. במקרה של מזג אוויר קיצוני ההחלטה לגבי שינוי מועד הסיור תקבע בין טיול וטעמים ללקוח. 

ניתן לדחות את הסיור עד חמישה ימים לפני מועד הסיור לתאריך עתידי, בתיאום עם טיול בטעמים. 

המקדמה תחשב כיתרת זכות לסיור הנקבע מחדש. וזאת עד שנה קלנדרית אחת ממועד הסיור המקורי .קביעת המועד החדש מותנית בתשלום מלא מראש. 

לא ניתן לבטל או לדחות סיור שנקבע מחדש


במידה של הוראת בידוד או קורונה, ניתן לבטל השתתפות מעל למינמום הנדרש לקבוצה וזאת אל מול אישור רפואי מתאים 

כגון הוראת בידוד או הידבקות ( SMS)  • ההשתתפות בסיור מותנית בהרשמה מראש ובתשלום.
 • טיול בטעמים עושה כמיטב יכולתה לספק קורסים ושירותים איכותיים ללקוחותיה. אם הנך סבור כי השירות לוקה בפגם כלשהו, הנך מוזמן לפנות אלינו בדואר אלקטרוניinfo@thetastetour.co.il_ואנחנו נטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 • רכישת הכרטיסים להשתתפות בסיור נעשית באופן מקוון ומותנית באישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה. רישום לסיור בידי אדם שאינו מעל גיל 18 מותנה בהחזקתו בכרטיס אשראי בר תוקף.
 • פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום בידך. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה וטיול בטעמים לא יהיה מחויב כלפיך בשום דרך לרבות לא בשמירת מקומך בסיור. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
 • התשלום לסיור נעשה באופן מקוון ובאמצעות מערכת סליקה חיצונית של חברת טרנזילה אינטרספייס ,טיול בטעמים אינה מחזיקה בפרטי אמצעי התשלום שלך ולא יעשו כל שימוש בו מעבר לרכישת ההשתתפות בסיור. רכישה של זכות להשתתף בסיור מקנה זכות להשתתפות בסיור אחד בלבד ובמועד הנקוב בהזמנה.
 • טיול בטעמים שומר את הזכות למנוע את המשך השתתפותו של משתתף אשר התנהגותו אינה הולמת כלפי מדריכי הסיור, כלפי משתתפים אחרים בסיור או באופן הפגוע בניהול תקין של הסיור.
 • תנאים לביטול ההשתתפות בסיור
 • באם לאחר סיום הליך רכישת מקומך בסיור התגלה כי התמלאו כל המקומות בו, טיול בטעמים רשאי לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור טיול בטעמים לא יהיה אחראי בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם לך או לצד שלישי בשל כך. סעיף זה יחול גם אם ייבצר מבעלי טיול בטעמים להמשיך ולספק את שירותיו.
 • ידוע ומוסכם עליך כי ביטול ההשתתפות בסיור באופן מלא או חלקי כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • ביטול השתתפות בסיור באי התייצבות לסיור או לאחר המועד האחרון לביטול השתתפות תקנה לטיול בטעמים את הזכות לגבות את התשלום ולעשות כן באמצעות פרטי כרטיס האשראי אשר הופקד למשמרת אצל טיול בטעמים.
 • התכנים בסיור מועברים בידי מדריכים מעולים אשר נבחרו בקפידה והוכשרו בידי טיול בטעמים . המדריכים פועלים באופן עצמאי למול משתתפי הקורס ונושאים במלוא האחריות על אופן העברת הסיור. נשמח לקבל מכם במשוב פידבק על המדריכים שלנו.

 • כל התכנים שבסיור נוצרו, נהגו, נערכו, צולמו, אוגדו והם פרי יצירת טיול בטעמים ויצירת משה אנג'ל אשר להם לבדם כל הזכויות בסיור ועל כל חלקיו.
 • ביצירת הסיור הושקעו שעות עבודה רבות מאוד. על כן, תנאי יסודי להשתתפות בסיור הנו כי אין להקליט, להסריט, לתמלל, לשדר למול קהל שאינו רשום לסיור, לשעתק את הסיור, לצור תרשימי זרימה לשימוש מסחרי מתוך תכני הסיור, לצור נגזרת מסחרית מהסיור ומבנהו או לבצע כל פעולה אחרת המיוחדת ליוצרי הסיור לפי חוק זכות יוצרים או לפי כל דין אחר.
 • בהשתתפות בסיור הנך מתחייב כי הנך בריא בגופך ובנפשך באופן המאפשר לך השתתפות בו. טיול בטעמים לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק אשר ייגרם לך, ככול ויגרם, בשל ההשתתפות בסיור, ובשים לב לתנאיו והתוכן המוצע בו.
 • לתשומת ליבך: במסגרת הסיור יתאפשר לעיתים למשתתפים לטעום מגוון מאכלים אצל החנויות, המסעדות והמזללות במסלול הסיור. הטעימות הם באחריות המשתתף ואין טיול בטעמים אחראית לכמות המזון המוצעת, אם בכלל, איכותה, טריותה, כשרות או כל פרט או עניין אחר הנוגע למזון זה.
 • ידוע לך כי הסיור הוא במסגרת רב משתתפים וכי במסגרתו תהיה חשוף להתבטאויות של משתתפים אחרים בו. הנך מתחייב לכבד את דבריהם והתבטאויותיהם של המשתתפים האחרים בסיור ולא להעמידם ללעג או לביזוי. ידוע לך כי לטיול בטעמים אין שליטה על דבריי משתתפים אחרים בסיור או על התנהגותם והנך מוותר על כל טענה כלפי לטיול בטעמים בגין דברים או מעשים של משתתפים אחרים בסיור כלפייך או כלפי כל אדם אחר הקשור אליך.
 • מפעם לפעם טיול בטעמים מצלמת את המשתתפים בסיורים לצרכים שיווקים ואחרים. הנך נותן, באישור תנאים אלו, רשות לטיול בטעמים לעשות שימוש בהקלטות ובדמותך לצרכיו המסחריים של טיול בטעמים ברשת האינטרנט ובכל מדיה אחרת.
 • בהשתתפותך בסיור אתה מאשר כי פרטים אישיים שלך יישמרו אצל טיול בטעמים לצרכי פילוח שביעות רצון ולצרכים מסחריים של טיול בטעמים.
 • בהשתתפותך בסיור אתה מאפשר כי יועברו אליך מפעם לפעם עדכונים בדואר האלקטרוני ובהודעות SMS על סיורים נוספים ופעילות נוספת אשר טיול בטעמים משווקת וכן מידע שיווקי קשור אחר [  ]  מאשר     [  ] לא מאשר
 • עם סיום הסיור יועברו לידך הודעות לשם מילוי משוב. מילוי המשוב חשוב לנו על מנת להשתפר ולתת שירות מעולה ללקוחות שלנו. נודה על שיתוף הפעולה מצידך.
 • תנאי שימוש אלו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 • בכל מקרה של מחלוקת ביחס לתנאיי שימוש זה או בקשר עם הסיור שבנדון, הצדדים מתחייבים לפעול בשיתוף וברוח טובה לשם פתרון המחלוקות. הצדדים מסכימים כי במקרה מחלוקות אשר לא הגיע לפתרון בין הצדדים, הצדדים ימנו מגשר שהוא עו"ד מגשר ויישאו בחלקים שווים בעלות הגישור. לא הגיעו הצדים להסכמות, ימנו הצדדים את עוה"ד כבורר במחלוקת ופסיקתו תובא למתן תוקף של בית משפט בפני הערכאה המוסמכת.
 • האמור בתקנון זה מובא בלשון זכר וזאת אך ורק מטעמי נוחות תחבירית, אך חל על כל המגדרים.
 • בכדי להבטיח את מקומכם בסיור המשתתף יידרש להותיר את פרטי כרטיס האשראי שלו לביטחון. טיול בטעמים מתחייבים שלא לעשות כל שימוש בפרטי כרטיס האשראי וזאת עד לחיוב הכרטיס המתבצע שבועיים לפני מועד הסיור המוזמן.
 • ט.ל.ח