ערכים וחזון SLOW FOOD

Slow Food

אני גאה להיות חלק מתנועה גדלה והולכת של אנשי קולינריה, מגדלים חקלאים ויצרני מזון קטנים

שמדגישים את החשיבות של צריכה מקומית, עונתית, ישירה מהשדה לצלחת. וצריכת מזון אחראית לקהילה, לאקלים , לצמצום בזבוז מזון ולעסקי אוכל מקומיים.

חבר בתנועה הבינלאומית

 Israel Cooks Alliance by Slow Food